colofoon

www.rustroest.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de redactie.
Suggesties en commentaar ten aanzien van de inhoud van deze website zijn welkom bij 

Technische realisatie
digio applications b.v.
www.digioapplications.nl

Deze website is gebouwd met behulp van Flexony (www.flexony.nl) het state-of-the-art webportaal- en contentmanagementsysteem van digio applications.

Inhoud
De op deze website weergegeven informatie wordt door de redactie met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan niet worden ingestaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. In twijfelgevallen zijn de originele, officiële documenten (zoals statuten, huishoudelijk reglement, schriftelijke mededelingen van bestuur en bestuurders) altijd leidend.

De redactie kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn ons eigendom, dan wel rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is – anders dan uitsluitend voor privé-gebruik – niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de redactie van rustroest.nl.

Privacyverklaring
Indien u bij het gebruik van deze website persoongegevens verstrekt, zal de redactie zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw persoonsgegevens zullen zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of een overeenkomst met u.

De redactie zal u op verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij rustroest.nl zijn geregistreerd en waar nodig deze gegevens aanpassen. Als u geen informatie van rustroest.nl wenst te ontvangen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd.