Van het bestuur

Bestuurstafel (15)
Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen.
De zomer loopt ten einde. Schoksgewijs komt Rust Roest weer op gang. Tijdens dit
schrijven zal het zomerkamp over enkele uren vertrekken. De senioren-selectie is alweer
bijna 2 weken flink aan het trainen en oefenen. Vorige jaren had Rust Roest vaak een
moeilijke seizoensstart door een wel erg rustige vakantie en een late seizoensstart. Bij de
selectie gaat dat nu in ieder geval beter en dat zorgt ook voor meer fitheid met minder
blessures. Deze aanpak lijkt dus succesvol. Bij andere teams is de start soms moeizamer.
We zullen moeten afwachten om te kijken hoe dat uitpakt. En daar eventueel voor volgend
jaar conclusies uit moeten trekken.
Er heeft een flinke wisseling van trainers plaatsgevonden. We zijn blij dat we twee
uitstekende selectietrainers hebben kunnen vinden, die het Rust Roest Hart op de juiste
plaats hebben. Op een enkele vacature na zijn ook de overige teams onder de pannen.
Het ingezette beleid om de trainingskwaliteit te verhogen wordt op een iets andere manier
voortgezet. Er is een nieuw draaiboek voor de trainingen en via thema-trainingen zal er
kennisoverdracht plaatsvinden, zowel door onze eigen mensen als deskundigen van
buiten af.
Op de JAV in juni is er een sluitende begroting aangenomen. De laatste jaren was er een,
soms flink, tekort en dat kon niet langer voortduren. Er zijn pijnlijke maatregelen getroffen,
waarvan een contributieverhoging en reiskostenbeperking het meest in het oog springen.
Het bestuur beseft, dat dit voor sommigen moeilijk kan zijn. Zo nodig wordt in individuele
gevallen naar een maatwerkoplossing gezocht. Gelukkig staat de JAV massaal achter ons
beleid om de korfbalkwaliteit te handhaven. Of we het lek hiermee voorgoed gedicht
hebben kunnen we nog niet voorzien. Er bestaat na 2,5 jaar nog steeds onzekerheid over
de kosten, die onze accomodatie met zich mee zal brengen. De Karpen, onze beheerder,
worstelt met de juiste beheersstructuur voor het gehele complex met meerdere gebruikers.
Tenslotte werden we tijdens de JAV aangenaam verrast door de decoratie van Wim Slot
namens Zijne Majesteit de Koning door wethouder Yasin Torunoglu. De wethouder
benadrukte zijn grote verdienste als vrijwilliger gedurende bijna zijn hele leven. Rust Roest
heeft daar in grote mate van geprofiteerd en we zijn dan ook blij voor en trots op Wim dat
de Koning dit honoreert.

Kees Joosse.
 
Archief
Mei 2015 (1)
December 2014 (2)
November 2014 (1)
Oktober 2014 (1)
Augustus 2014 (1)
Maart 2014 (1)
November 2013 (1)
Oktober 2013 (1)
Augustus 2013 (1)
Juni 2013 (1)
Maart 2013 (1)
Februari 2013 (1)
December 2012 (1)
Oktober 2012 (1)
April 2012 (1)
Maart 2012 (1)
Februari 2012 (2)
Januari 2012 (1)