Van het bestuur

Bestuurstafel (6)

Van de bestuurstafel,

Hoera. We hebben weer herfstkampioenen. RustRoest6, B1, D2 en de F1 zijn kampioen.
Ook voor het 1e en de A2 ziet de tussenstand van de veldcompetitie er florissant uit.
Deze ploegen staan (gedeeld) bovenaan.
Ten tijde van dit schrijven kijken we uit naar twee mooie toernooien.
Het jeugdtoernooi kan al lang op een traditie bogen.
De jeugdploegen zijn er hard voor aan het trainen. Voor de senioren is er de Battle of the South.
Deze wordt voor het eerst georganiseerd op initiatief van onze eigen selectie.
Dit beloofd een spektakel te worden.
De vier beste teams van het district zullen zich tot het uiterste inspannen om de titel naar zich toe te trekken.
Hopelijk wordt hier een mooie nieuwe traditie geboren in onze nieuwe Strijphal.
Soms moet het bestuur zich ook wel eens buigen over de meer duistere kanten van het bestaan.
De laatste jaren is er meer maatschappelijke aandacht voor omstandigheden waar afhankelijke jeugd en meerderjarigen met elkaar in contact komen en waar door de volwassenen soms misbruik van gemaakt wordt.
Hoewel het in zijn totaliteit maar enkele incidenten geweest zijn, moet ook Rust Roest aandacht voor dit mogelijke probleem hebben, gezien de regelmatige contacten tussen jeugd en volwassenen.
De gevolgen voor de betrokkenen kunnen groot zijn. Vanuit de overheid en de KNKV is de mogelijkheid tot
het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangedragen.
Deze verklaring wordt afgegeven door gemeente (à €23,-) en vrijwaart de betreffende persoon van begane
strafbare feiten. Het bestuur heeft gemeend hier geen gebruik van te zullen gaan maken.
Het brengt veel bureaucratie met zich mee; de functionaris die dit uitvoert zal als een politieagent moeten optreden, want het gaat nu juist om de laatste verklaringen.
Er zal altijd een enkeling toestemming weigeren, ga je die dan royeren als lid? En het nuttig effect lijkt beperkt, wat dergelijke verklaringen hebben uitsluitend betrekking op strafbare feiten uit het verleden. Kortom, grote nadelen en nauwelijks voordelen. Na wat peiling onder collega-verenigingen, die dezelfde afweging maken, zullen wij dit instrument niet gaan gebruiken.
Wat wel op stapel staat is het instellen van een vertrouwenspersoon.
Bij deze persoon kan men anoniem en onder strikte geheimhouding terecht bij melding van (vermeende) misstanden.
Niet alleen bij misbruik, maar ook voor andere precaire problemen.
Helaas is deze functie nog wel vacant. Zodra we een geschikte kandidaat hebben zal dit duidelijk gecommuniceerd worden.

Maar eerst weer fijn korfballen.

Kees Joosse

 
Archief
Mei 2015 (1)
December 2014 (2)
November 2014 (1)
Oktober 2014 (1)
Augustus 2014 (1)
Maart 2014 (1)
November 2013 (1)
Oktober 2013 (1)
Augustus 2013 (1)
Juni 2013 (1)
Maart 2013 (1)
Februari 2013 (1)
December 2012 (1)
Oktober 2012 (1)
April 2012 (1)
Maart 2012 (1)
Februari 2012 (2)
Januari 2012 (1)