Van het bestuur

Bestuurstafel (17) (brandbrief)
December 2014
Brandbrief.
Dit keer een van-de-bestuurstafel met slechts één onderwerp.
Niet zozeer omdat er nog niet meer problemen, probleempjes of goed nieuws te melden zou zijn.
Maar omdat de prioriteiten van het bestuur voor de rest van dit jaar plots heel anders komen te liggen. Tot nu toe ging onze aandacht, naast de dagelijkse gang van zaken, vooral uit naar het evenwichtig maken van de financiën, ledengroei en het verbeteren van de organisatie. Maar plots duikt een nieuw probleem op:
De laatste jaren had Rust Roest geen echt tekort aan vrijwilligers. Natuurlijk konden we op
sommige momenten wel eens een handje meer gebruiken, maar in het algemeen konden alle belangrijke taken vervuld worden. Vooral door een belronde langs alle leden, bijna 2 jaar geleden, hadden we voldoende vrijwilligers. Echter op korte termijn zijn er een flink aantal essentiële vacatures ontstaan of aangekondigd, die de voortgang van Rust Roest zullen gaan belemmeren als ze niet (snel) worden opgevuld.
En op dit moment ziet het er naar uit, dat dat niet gaat lukken.
Daarbij gaat het vooral om mensen, die zich wat langere tijd aan een taak willen wijden en de kar willen trekken; dus vooral bestuurs- en managementsfuncties. Sinds kort bestaan er vacatures voor: vrijwilligers-coördinator; coördinator voor het schoolkorfbal en leden-voor-ledentraject; minstens 1 maar liever 2 TC-commissieleden.
Aan het eind van dit seizoen vertrekken er 3 van de 6 bestuursleden:
Algemeen bestuurslid(Marlieke), penningmeester(Jaap) en de voorzitter(Kees).
Maar we hebben ook nog meer trainers nodig, oa. voor D3, C1 gemengd, 4; maar ook nog enkele contactpersonen voor de D en de C. Vanzelfsprekend is het bestuur al druk bezig geweest om vervangers te vinden, maar dat gaat tot nu toe zeer moeizaam.
De laatste tijd is er discussie in de vereniging geweest, of vrijwilligerswerk ook niet als onderdeel van het lidmaatschap verplicht moest worden gesteld.
Vrijwel unaniem is iedereen daar op tegen. Vrijwilligerswerk moet vrijwillig blijven. En, om eerlijk te zijn, voor de vacatures waar we als bestuur nu mee worstelen, is verplichting ook geen optie.
We zoeken namelijk kartrekkers. Uiteraard blijven we als bestuur doorgaan met het zoeken naar geschikte kandidaten, maar daar hebben we jullie hulp hard bij nodig.
Vandaar hierbij een oproep om bij jezelf na te gaan of je zo'n kartrekker wilt zijn.
Of dat je iemand in je omgeving kent die daar geschikt voor is.
Neem dan vooral contact op met een bestuurslid; de contactgegevens staan elders in dit clubblad en op de website. Het blijkt dat diegenen die dat doen erg veel lol hebben in het uitoefenen van hun functie. Je blijft betrokken bij de korfbalwereld, ook al is je actieve carrière misschien al voorbij.
En Rust Roest is gewoon een leuke vereniging. Voor de meeste van bovengenoemde functies is 4 uur toewijding per week voldoende.
Het gaat vooral om regelen en aansturen; niet om zelf uitvoeren.
Mocht het niet lukken om vacatures voldoende op te vullen, dan zullen we als bestuur de gestelde ambities flink naar beneden bij moeten stellen en noodscenario's moeten opstellen. Het is namelijk geen optie om van de bestaande vrijwilligers meer tijd of inspanning te vragen en zo de gaten te vullen. Dan wordt het probleem op termijn alleen maar groter.
Tenslotte wil ik niet teveel somberen.
Er staat een nieuw jaar voor de deur, waar we verwachtingsvol naar uit kunnen kijken.
Als iedereen naar vermogen zijn steentje wil bijdragen, dan zal het met Rust Roest ook naar vermogen goed gaan.

Namens het bestuur fijne feestdagen en veel spelplezier gewenst komend jaar.
Kees Joosse, voorzitter.
 
Archief
Mei 2015 (1)
December 2014 (2)
November 2014 (1)
Oktober 2014 (1)
Augustus 2014 (1)
Maart 2014 (1)
November 2013 (1)
Oktober 2013 (1)
Augustus 2013 (1)
Juni 2013 (1)
Maart 2013 (1)
Februari 2013 (1)
December 2012 (1)
Oktober 2012 (1)
April 2012 (1)
Maart 2012 (1)
Februari 2012 (2)
Januari 2012 (1)