Van het bestuur

Ledenwerving deel 2
Hoe gaat het met het aantal leden van Rust Roest?

Sinds ruim 2 jaar is ledenwerving een extra aandachtspunt in het beleid van Rust Roest.
Zowel bestuur als ledenwervingscommissie, met hulp van sommige andere leden, zijn hier druk doende mee.
Om ook de andere leden, liefst alle leden, te informeren en erbij te betrekken willen wij ingaan op ledenontwikkeling en ledenwerving bij Rust Roest.
In dit tweede bericht vertellen we meer over de ledenontwikkeling bij Rust Roest.
Kort samengevat (De teldatum is 30 april, het einde van ons boekjaar):
In 2005 bedroeg het ledenaantal 361. Dit daalde gestaag tot 2013: 302. Vorig jaar zijn we weer wat gegroeid naar 310.
De laatste 2 jaar zijn er vooral meer spelende leden bijgekomen en was het aantal afzeggingen onder de niet-spelende leden en de groep 15-18 jaar hoger dan daarvoor.

leden 1

leden 2
*De langzame daling is bij RR omgebogen naar een kleine stijging.
*De laatste 2 jaren is het percentage spelende leden bij RR gestegen van 70% naar 76%.
*Het aantal leden is op 30 juni het hoogst en op 1 juli het laagst.
Opzeggingen vinden altijd 1 keer per jaar plaats, terwijl aanmelden door het jaar heen mogelijk is. Een goed vergelijk is daarom maar 1x per jaar mogelijk.
*In Nederland is het aantal sporters, dat is aangesloten bij een sportbond het laatste jaar
met 1,5% gedaald. Wel wordt er meer individueel gesport.

Conclusie: in heel sportend Nederland neemt het aantal leden de laatste jaren gemiddeld genomen af, ook bij de KNKV en Rust Roest.
Rust Roest heeft het laatste jaar het tij een beetje kunnen keren; we groeien weer, vooral met het aantal actieve sporters, maar de winst is nog jong en beperkt.
We zullen moeten doorzetten.
 

Karin Heijboer, ledenwerving
Nicolette van Battum, bestuur
Kees Joosse, bestuur
 
Archief
Mei 2015 (1)
December 2014 (2)
November 2014 (1)
Oktober 2014 (1)
Augustus 2014 (1)
Maart 2014 (1)
November 2013 (1)
Oktober 2013 (1)
Augustus 2013 (1)
Juni 2013 (1)
Maart 2013 (1)
Februari 2013 (1)
December 2012 (1)
Oktober 2012 (1)
April 2012 (1)
Maart 2012 (1)
Februari 2012 (2)
Januari 2012 (1)